Χώρα Μεσσηνίας - Chora Messinias

.

Το ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, παρουσιάζει το ντοκυμανταίρ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΚΑΚΗ "Η ΧΩΡΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ η ΧΩΡΑ του ΝΕΣΤΟΡΟΣ" Συμμετέχουν οι: ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Παραδοσιακών Χορών ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Δρ Χημικός Μηχανικός-Καθηγητής Συντήρησης Μνημείων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Πρόεδρος Λαογραφικού Ομίλου Μεσσηνίας ΚΑΜΕΡΑ - ΗΧΟΣ - ΜΟΝΤΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΟ: Γ. ΛΕΚΑΚΗΣ, Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΥΚΟ, ΜΟΥΣΑΙΟΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Κανονάκι - ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ Κλαρίνο - ΚΩΝ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ: BG & DG ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ c+p 2018

ΠΑΛΑΤΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ - NESTOR PALACE

3D αναπαράσταση του μυκηναϊκού ανακτόρου στον Άνω Εγκλιανό Πυλίας, γνωστό ως Ανάκτορο του Νέστορα. Περίπου 1300-1200 π.Χ

.

Eλάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ποια θα είναι τα κριτήρια για το νέο επίδομα

AddThis Social Bookmark Button
image

Οι προϋποθέσεις και οι όροι για τη χορήγηση του νέου επιδόματος. Πόσα χρήματα θα πάρουν οι δικαιούχοι. Αναλυτικά παραδείγματα
Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία με την οποία θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ). Η αρμόδια επιτροπή, που απαρτίζεται από υπηρεσιακά στελέχη των υπουργείων Εργασίας, Οικονομικών και από τεχνοκράτες της Παγκόσμιας Τράπεζας πρόκειται να συνεδριάσει την Δευτέρα για να προτείνει οριστικά στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, ποιο πρέπει να είναι το τελικό «μοντέλο» επιλογής των δικαιούχων.

Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες αναμένεται να προκριθεί η πρόταση της Παγκόσμιας Τράπεζας για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που δεν θα υπερβαίνει τα 180 ευρώ το μήνα.

Ο ρητός στόχος της πολιτικής του προγράμματος για το ΕΕΕ είναι η στήριξη προς οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Σε πρακτικό επίπεδο, η στόχευση των οικογενειών ακραίας φτώχειας μπορεί να επιτευχθεί στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Στο συνολικό εισόδημα της οικογένειας θα συμπεριλαμβάνεται το δηλωθέν και το τεκμαρτό εισόδημα, που θα υπολογίζεται με βάση τα περιουσιακά στοιχεία.

Μία οικογένεια είναι επιλέξιμη αν το συνολικό εισόδημά της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το δηλωθέν και το τεκμαρτό εισόδημα, είναι χαμηλότερο του ορίου των 3.000 ευρώ. Το ποσό του επιδόματος για την οικογένεια υπολογίζεται ως εξής: Ανάλογα με την οικογένεια που πληροί τα κριτήρια και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εμπίπτει η οικογένεια, ο πρώτος ενήλικας στην οικογένεια λαμβάνει ως επίδομα, ποσό που κυμαίνεται από 90 έως 180 ευρώ.

Για περιπτώσεις με ετήσιο εισόδημα κάτω των 1.500 ευρώ, θα δίνονται 180 ευρώ μηνιαία στήριξη. Για περιπτώσεις που το ετήσιο εισόδημα κυμαίνεται από 1.500 έως 3.000 ευρώ θα δίνονται 90 ευρώ μηνιαία στήριξη. Ο κάθε επιπλέον ενήλικας 14 ετών και άνω, λαμβάνει 50%  επί του επιδόματος που λαμβάνει ο πρώτος ενήλικας, και το κάθε παιδί του σπιτιού λαμβάνει 30% επί του επιδόματος που λαμβάνει ο πρώτος ενήλικας.

Στο δηλωθέν εισόδημα θα συμπεριλαμβάνονται εισοδήματα προερχόμενα από:


*Μισθωτές υπηρεσίες

*Αυτο-απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των ελευθερίων επαγγελμάτων

*Γεωργικές δραστηριότητες

*Εμπορικές επιχειρήσεις

*Μισθώματα και άλλα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία

*Μερίσματα και κέρδη από κεφάλαια

*Έσοδα από τόκους

*Εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης

*Εισόδημα από προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης

*Εισόδημα από προγράμματα κοινωνικής βοήθειας

*Εισόδημα από τυχόν άλλα επιδόματα

Τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος:

*Στέγαση (ιδιοκατοίκηση, δευτερεύουσες κατοικίες και άλλη περιουσία)

*Αγροτικές Γαίες

*Οικονομικά περιουσιακά στοιχεία (πχ. αποταμιευτικοί λογαριασμοί)

*Διαρκή Καταναλωτικά αγαθά (πχ. αυτοκίνητα ή άλλα εγγεγραμμένα διαρκή καταναλωτικά αγαθά)

Η αξία της κύριας κατοικίας δεν θα προσμετράται εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό των 80.000 ευρώ. Η αξία ενός οχήματος δεν θα προσμετράται εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.000 ευρώ.

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ελάχιστου εισοδήματος θα υλοποιηθεί σε δήμους της χώρας ο αριθμός των οποίων θα κυμαίνεται από δύο μέχρι έξι.

Οι δήμοι που θα επιλεγούν θα ανήκουν σε δύο διαφορετικές περιοχές. Οι δήμοι για την πιλοτική εφαρμογή θα επιλεγούν σύμφωνα με μία λίστα αντικειμενικών κριτηρίων συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:*Το επίπεδο εισοδήματος στους δήμους,

*Το ποσοστό φτώχειας,

*Τα ποσοστά ανεργίας,

*Τον πληθυσμό του δήμου,

*Την πληθυσμιακή πυκνότητα του δήμου, και

*Τη διοικητική ικανότητα του δήμου.

Ο ΟΓΑ επιλέγεται ως φορέας πληρωμής για το επίδομα του ΕΕΕ. Ο Οργανισμός θα έχει την ευθύνη ώστε να διασφαλίζεται ότι το σωστό ποσό επιδόματος καταβάλλεται μόνο σε όσους είναι επιλέξιμοι. Θα σχεδιαστεί ξεχωριστό έντυπο αίτησης για το Πιλοτικό Πρόγραμμα του ΕΕΕ. Ο πολίτης θα μπορεί να κάνει αίτηση μέσω του συγκεκριμένου εντύπου (αίτησης) οποιαδήποτε χρονική στιγμή (για το πιλοτικό πρόγραμμα, θα πρέπει να οριστεί ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις).

Τα έντυπα των αιτήσεων θα συλλέγονται μέσω τριών διακριτών διαύλων:*Τα ΚΕΠ

*Οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας των Δήμων ή οι ανταποκριτές του ΟΓΑ σε επίπεδο δήμου

*Το έντυπο της αίτησης θα είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο όπου απευθείας οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.

Όλα τα έντυπα των αιτήσεων, ανεξάρτητα από τον τόπο και τρόπο υποβολής τους, θα καταλήγουν σε μία ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα στον ΟΓΑ. Ο Οργανισμός θα διεξάγει όλες τις διασταυρώσεις και θα κάνει την επαλήθευση όποιων πληροφοριών ζητηθούν. Ανάμεσα στις διεξαχθείσες διασταυρώσεις, θα συμπεριλαμβάνονται και η επαλήθευση των αριθμών ΑΔΤ (μέσω ΗΔΙΚΑ), του καθεστώτος απασχόλησης (μέσω ΟΑΕΔ), φορολογικής δήλωσης (μέσω ΓΓΠΣ), των περιουσιακών στοιχείων και εισοδήματος (επίσης μέσω ΓΓΠΣ).