Χώρα Μεσσηνίας - Chora Messinias

.

Το ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, παρουσιάζει το ντοκυμανταίρ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΚΑΚΗ "Η ΧΩΡΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ η ΧΩΡΑ του ΝΕΣΤΟΡΟΣ" Συμμετέχουν οι: ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Παραδοσιακών Χορών ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Δρ Χημικός Μηχανικός-Καθηγητής Συντήρησης Μνημείων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Πρόεδρος Λαογραφικού Ομίλου Μεσσηνίας ΚΑΜΕΡΑ - ΗΧΟΣ - ΜΟΝΤΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΟ: Γ. ΛΕΚΑΚΗΣ, Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΥΚΟ, ΜΟΥΣΑΙΟΣ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Κανονάκι - ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ Κλαρίνο - ΚΩΝ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ: BG & DG ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ c+p 2018

ΠΑΛΑΤΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ - NESTOR PALACE

3D αναπαράσταση του μυκηναϊκού ανακτόρου στον Άνω Εγκλιανό Πυλίας, γνωστό ως Ανάκτορο του Νέστορα. Περίπου 1300-1200 π.Χ

.

Αβία παραλιακό χωριό, 10 χλμ. από τη Καλαμάτα

AddThis Social Bookmark Button

avia3.JPG1.Αβία (ή Παλιόχωρα): Η Αβία είναι παραλιακό χωριό, 10 χλμ. από τη Καλαμάτα, με όμορφη παραλία και άπλετη θέα στο Μεσσηνιακό κόλπο. Αποτελούσε κοινότητα, ενώ σήμερα αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αβίας με τους οικισμούς Ακρογιάλι και Μεγάλη Μαντίνεια.

Ο χώρος, που κατοικήθηκε πριν από την Ομηρική εποχή, ονομάζεται από τον Όμηρο «ποιηέσσα» δηλαδή εύφορη και πράσινη. Η Αβία βρίσκεται στη θέση που ήταν η αρχαία Ίρη, την οποία αναφέρει ο Όμηρος και που μαζί με την Ενόπη ήταν ακμάζουσες πόλεις την εποχή εκείνη (1500 π.Χ.).

Νέα Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες
Οι Νεάντερταλ ήταν και καλλιτέχνες The Corredor de los Puntos in El Castillo Cave near the village of Puente Viesgo is seen in this handout photo released June 14, 2012. Scientists using a new dating technique reported June 14...
Νέα ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΝΕΡΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Σ’ όλους τους λαούς και πολιτισμούς ανέκαθεν, υπήρξαν άνθρωποι σε διάφορες θέσεις και αξιώματα, τους οποίους κάποιες ομάδες ανθρώπων αμαύρωσαν την εικόνα τους επειδή κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε τα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

AddThis Social Bookmark Button

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, οι προμήθειες των Δήμων, Κοινοτήτων, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδρυμάτων τους, καθώς και των Συνδέσμων, διενεργούνται κατά τα οριζόμενα στην αριθμ. 11389/8-3-1993 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και με την προϋπόθεση ότι η αξία αυτών δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο (Το ποσό αυτό, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 60/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με τον αριθμ. 1422/2007 Κανονισμό της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2007, ανέρχεται στις 206.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α..) ένταξης της προμήθειας στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν υφίσταται πλέον το διχοτομημένο καθεστώς που ίσχυε για τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. στο παρελθόν, κατά το οποίο οι προμήθειες που ενσωματώνονταν στα έργα τους, καθώς και αυτές που αφορούσαν καύσιμα, ελαιολιπαντικά, γραφική ύλη, ανταλλακτικά μηχανημάτων και οχημάτων, τρόφιμα και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου και φάρμακα, διενεργούνταν με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Π.Δ. 410/1995.

Δεν πρέπει στο εξής, να δημιουργεί συγχύσεις το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997, όσον αφορά το καθεστώς που ισχύει για τις προμήθειες των δημοτικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με αντικείμενο δραστηριότητας τη λειτουργία θεάτρων, μουσείων, πινακοθηκών, ωδείων, ορχηστρών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων παιδικής μέριμνας, γηροκομείων, κέντρων κοινωνικής προστασίας και μέριμνας, βιβλιοθηκών και σχολικών επιτροπών.


Η διάταξη του άρθρου 209 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων είναι πλέον σαφής και αναφέρεται ρητά στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συνιστούν οι Ο.Τ.Α. και τα Ιδρύματα τους, μη διαχωρίζοντας αυτά που κατά το παρελθόν είχαν εξαιρεθεί. Κρίνουμε ότι από 1-1-2007, που ισχύει το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997, θεωρείται καταργηθείσα και συνεπώς οι προμήθειες όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α. θα διενεργούνται με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..


Επίσης, οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται για τις κοινωφελείς δημοτικές (ή κοινοτικές) επιχειρήσεις, τις δημοτικές (ή κοινοτικές) ανώνυμες εταιρείες αξιοποίησης της δημοτικής (ή κοινοτικής) ακίνητης περιουσίας ή της εκμετάλλευσης κοινοχρήστων χώρων, το ποσό αυτό, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 60/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με τον αριθμ. 1422/2007 Κανονισμό της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2007, ανέρχεται στις 206.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α..καθώς και για όσες αστικές εταιρείες Ο.Τ.Α. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συστάθηκαν πριν τη δημοσίευση του Ν. 3463/2006 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή πριν τις 8-6-2006.


Εφόσον, η εκτιμώμενη αξία της δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση της προμήθειας είναι ίση ή ανώτερη από το ποσό των 206.000 ευρώ,(Το ποσό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθμ. 2004/18/ΕΚ Οδηγίας, καθορίσθηκε για τις συμβάσεις προμηθειών, που ισχύουν από 1-1-2008 και περιλαμβάνεται στους πίνακες που δημοσιεύθηκαν στο φύλλο L 317/34/5-12-2007 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης). χωρίς το Φ.Π.Α., ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και της αριθμ. 2004/18/ΕΚ Οδηγίας για όλους τους προαναφερόμενους φορείς, καθώς επίσης και για τις ανώνυμες εταιρείες των Ο.Τ.Α.(Παρ. 7 του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006).


Επισημαίνεται ότι εφόσον η αξία της προμήθειας ή της παροχής υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 ευρώ, χωρίς το Φ.ΠΑ, πρέπει:
α) πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ή της απευθείας ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, να ζητείται από το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης η έκδοση πιστοποιητικού με το οποίο να βεβαιώνεται ότι αυτός που θα αναλάβει την προμήθεια δεν έχει καμία από τις ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.
β) Να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, όταν συμμετέχουν ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/2005, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας σύμβασης πριν από τη σύναψη της, από το Ελεγκτικό Συνέδριο για προμήθειες αγαθών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημοσίων έργων, η δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α.. Αν δεν προηγηθεί ο προληπτικός έλεγχος η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007, εφόσον η σύμβαση προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων συνγρηυατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσό υπαγωγής της στον έλεγχο νομιμότητας από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ, ενώ για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων στα 10.000.000 ευρώ.