Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος


ImageΟ Ι. Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος: μονόχωρος ναός ο οποίος ανηγέρθη το 19ο αιώνα.
- Πυριτιδαποθήκες
- Η στήλη του Μοροζίνι
Ένα ιστορικό αίνιγμα υπάρχει ακόμα στο Κάστρο: Η προέλευση του κίονα, από κόκκινο γρανίτη, κοντά στο παλάτι του Κυβερνήτη της Μεθώνης, που έχει συνδεθεί με τον Morosini.
Στο επιστύλιό του αναγράφονται μεταξύ άλλων: "Rectori Fr ....cissi Moros (ini) vespiciat alta maris... MCCCCLXXXIII vicer Ieo super..." Αυτό δείχνει ότι ο κίονας τοποθετήθηκε πρώτα το 1483 δηλαδή στην Α ' Ενετοκρατία και αναστηλώθηκε 203 χρόνια αργότερα από το Morosini, χωρίς όμως να γνωρίζουμε την προέλευση του κίονα και τον αρχικό αναθέτη. Κι αυτό, γιατί δεν έχει βρεθεί αρχαίο κτίσμα στη Μεσσηνία ή την ευρύτερη περιοχή από ανάλογο γρανίτη.

Μια σκέψη, που μπορεί να απαντά στο ερώτημα, συνδέεται με τα υποβρύχια ευρήματα στο ακρωτήριο Καρσί της Σαπιέντζας και τις δεκάδες γρανιτένιες κολώνες που αναπαύονται στο βυθό του στενού της Μεθώνης. Η ομοιότητα του μνημείου με άλλη στήλη στημένη στη μικρή πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία (Piazzeta San Marco), δίπλα στη Μαρκιανή βιβλιοθήκη, είναι εντυπωσιακή. Στην παντοκρατορία της Α ' Ενετοκρατίας και στο 1483 κατά τον Buchon, δύο στήλες του ναυαγίου της Σπίθας ανελκύστηκαν από το βυθό, μεταφέρθηκαν και αφού διακοσμήθηκαν με τυπικά βενετσιάνικα κιονόκρανα gotico fiorito, στήθηκαν στη μικρή πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία και στην πλατεία των όπλων των Castellani στη Μεθώνη.
Στη θριαμβευτική επανάκτηοη της Μεθώνης το 1686, ο Morosini ξανάστησε τον κίονα τοποθετώντας επάνω του την προτομή του ή το λιοντάρι της Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου.
(Σημείωση: Απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάννη Μπίρη Χώρα-Πύλος-Μεθώνη, ένα ταξίδι στο νότο, Αθήνα 2000)