ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ


2. Δυτική Πτέρυγα

Στην Δυτική πτέρυγα τοποθετούνται τα κτίσματα του λεγόμενου Ανακτόρου του Νηλέως. Από νότο προς βορρά διακρίνονται τα παρακάτω οικοδομικά κατάλοιπα:

Το πρώτο κτίριο που διακρίνεται στα νοτιοδυτικά της εισόδου του στεγασμένου τμήματος είναι το δωμάτιο 60, ταυτισμένο με την Σκευοθήκη. Στο εσωτερικό υπάρχει επίχωση. Οι τοίχοι αποτελούνται από μικρούς αργούς λίθους. Στη νοτιοανατολική γωνία και στο νότιο τοίχο διακρίνεται παχύ στρώμα πηλοκονιάματος. -αρχαιογνώμων-Ο νότιος, δυτικός και ανατολικός τοίχος σώζονται σε ύψος έως και 7 σειρών λίθων, ενώ ο βόρειος είναι κατεστραμμένος. Στη νοτιοδυτική γωνία του υπάρχουν εμφανή ίχνη πυρκαγιάς. Οι λίθοι του δυτικού τοίχου έχουν αλλοιωθεί σε μια συμπαγή μάζα λόγω της πυράκτωσης από την μεγάλη πυρκαγιά. Κάτω από την νοτιανατολική γωνία της Σκευοθήκης υπάρχει είσοδος υπόγειου αγωγού. Αμέσως βορειότερα ανοίγεται η αυλή 63. Κανένα ίχνος των χώρων 62 και 61 δεν είναι ορατό καθώς πιθανότατα διατηρούνται σε κατάχωση.

Ανάμεσα στις αυλές 63 και 88 παρεμβάλλεται ένα ορθογώνιο κτίσμα αποτελούμενο από δύο χώρους (89,90), που συνδέει το κεντρικό ανάκτορο με το Νοτιοδυτικό συγκρότημα. Οι τοίχοι αποτελούνται από ογκώδεις ορθογωνισμένους πωρόλιθους, ολόκληρους ή τμήματα αυτών συχνά με ίχνη φθοράς, χτισμένους σε δύο σειρές με γέμισμα από αργούς λίθους. Σώζονται σε μικρό ύψος.-αρχαιογνώμων- Κατά τους ανασκαφείς το κτίσμα αυτό είναι μεταγενέστερο, πιθανότατα των πρώιμων γεωμετρικών χρόνων, για την κατασκευή του οποίου χρησιμοποιήθηκε το οικοδομικό υλικό από τα καταστραμμένα ανακτορικά συγκροτήματα.

Οι τοίχοι των δωματίων 89,90, βαίνουν κάθετα στον ανατολικό τοίχο του προθαλάμου 64 της Αίθουσας του θρόνου του Νηλέως. Από τον προθάλαμο 64 είναι ορατός μόνο ο ανατολικός τοίχος σε ύψος 1 δόμου. Η κατασκευή θα είχε επιμελημένη πρόσοψη, όπως δείχνουν οι ορθογωνισμένοι δόμοι πωρόλιθου της εξωτερικής πλευράς του τοίχου, ενώ εσωτερικά είναι ορατή αργολιθοδομή.

Το χρυσό κύπελλο του Νέστορα


Το περίγραμμα του προθαλάμου φαίνεται χωρίς, όμως, άλλα ορατά κατάλοιπα τοίχων.
Στη βορειανατολική γωνία της αίθουσας 64 σώζεται in situ τετραγωνισμένος ογκόλιθος, πιθανότατα μια θέση για τον φρουρό. Η αίθουσα του θρόνου (65) ανοίγεται στα δυτικά του προθαλάμου 64. Υπάρχει μεγάλη επίχωση στο εσωτερικό της. Διακρίνεται το περίγραμμά της, που ορίζεται από χαμηλούς τοίχους (έως και 3 σειρές λίθων) από αργολιθοδομή.

Πιθανότατα σώθηκε μόνο το γέμισμα των τοίχων, οι οποίοι θα ήταν από πώρινους δόμους. Όπως αναφέρει ο ανασκαφέας οι δόμοι διαρπάγησαν μετά την καταστροφή του ανακτόρου. Δύο κυκλικοί σωροί λίθων διακρίνονται στο εσωτερικό της αίθουσας 65.

Βόρεια του Προθαλάμου 64, διακρίνονται οι χώροι 66 και 69, οι οποίοι είναι μερικώς καταχωμένοι. Οι τοίχοι από αργολιθοδομή σώζονται σε ύψος μόλις μιας σειράς λίθων. Το δωμάτιο 67 δεν είναι πλέον ορατό. Πιθανότατα σώζεται σε κατάχωση, ενώ από το δωμάτιο 68 φαίνεται μόνο ο δυτικός τοίχος. Από τους χώρους 71,72,73 διακρίνεται το περίγραμμα αποσπασματικά.


Στο δωμάτιο 71 μια σειρά αργών λίθων ορίζει τον βόρειο τοίχο, ενώ λίγοι μεσαίου μεγέθους αργοί λίθοι ορίζουν το νότιο τοίχο. Από τα δωμάτια 73 και 74 διακρίνονται, μόνο επιφανειακά, περιμετρικοί τοίχοι από αργολιθοδομή, που σώζονται καλύτερα στη δυτική και νότια πλευρά σε ύψος 2 σειρών. -αρχαιογνώμων-Το περίγραμμα του χώρου 76 είναι ορατό σε ύψος μιας σειράς αργών λίθων και μόνο στην εξωτερική πλευρά του βόρειου τοίχου αυξάνεται σε τρείς σειρές λίθων.

Διακρίνεται επίσης το περίγραμμα του χώρου 78, του οποίου ο βόρειος τοίχος αν και χαμηλός (1 σειρά αργών λίθων) είναι παχύτερος, πιθανότατα γιατί συμπίπτει με τον εξωτερικό τοίχο του όλου συγκροτήματος. Ο νότιος τοίχος του είναι λίγο ψηλότερος (3 σειρές λίθων).
Από τους χώρους 75,79 δεν φαίνεται τίποτα πλέον, διατηρούνται σε κατάχωση. Οριακά διακρίνεται το περίγραμμα του δωματίου 77.

Φαίνεται ωστόσο η βάση του νότιου τοίχου με τη διπλή είσοδο. Από το δωμάτιο 80 διακρίνεται το περίγραμμά του. Ο δυτικός τοίχος έχει καταρρεύσει. Στο δωμάτιο 81 είναι ορατοί σε αρκετά μεγάλο ύψος (7 σειρών) ο ανατολικός, δυτικός και βόρειος τοίχος, οι οποίοι συμπίπτουν με τον εξωτερικό τοίχο του ανακτόρου του Νηλέως.
Η κατασκευή είναι συμπαγής χωρίς εσωτερικό γέμισμα, ιδιαίτερα επιμελημένη αποτελούμενη από ορθογώνιους μεγάλους δόμους πωρόλιθου.


ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Επάνω Εγκλιανός. Κάτοψη του Ανακτόρου του Νέστορος (κατά Blegen. Rawson 1966, σχέδιο Ι. Τραυλού).

http://ellinondiktyo.blogspot.gr


Επόμενα >