Βοϊδοκοιλιά - Νιχώρια

imageΚάποιοι άλλοι αρχαιολογικοί χώροι τους οποίους ο επισκέπτης αξίζει να επισκεφτεί είναι η περιοχή της Βοϊδοκοιλιάς, (η οποία κατοικήθηκε μέχρι το 2.700 π.Χ. από ανθρώπους της Νεολιθικής Εποχής) στην οποία σώζονται σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα όπως ο πρωτοελλαδικός οικισμός και ο μεσοελλαδικός τύμβος, τα Νιχώρια, τα οποία κατοικήθηκαν από τη Μεσοελλαδική Εποχή μέχρι και τα Βυζαντινά Χρόνια και σήμερα σώζονται εκεί διάφορα ταφικά μνημεία. Στα Ακοβίτικα (λίγο έξω από την κέντρο της Καλαμάτας) η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως δύο τεράστια μέγαρα με δύο ορόφους και ένα σύνολο από κτίρια που ανάγονται στο 3.000 π.Χ. και αποτελούν μία κατασκευή με προηγμένη αρχιτεκτονική. Εξίσου σημαντικής πολιτιστικής αξίας είναι και οι όρμοι του Αρχαίου Κορυφασίου (Δήμος Πύλου - Νέστορος) και του Διβαρίου καθώς εκεί υπάρχουν κατάλοιπα αρχαιοτήτων.

Η Μεσσηνία είναι διάσπαρτη από μνημεία διαφόρων περιόδων της ιστορίας, ωστόσο, στη παρούσα αναφορά συμπεριλήφθηκαν οι πιο γνωστοί και οι πιο εύκολοι προσβάσιμοι στον επισκέπτη του νομού.