Σταφύλια

Είναι το δώρο του Διονύσου, θεού που δίδαξε τη χαρά της ζωής στους ανθρώπους. Η Μεσσηνία ήταν ανέκαθεν ιδανικός τόπος καλλιέργειάς τους γι´ αυτό και τα μεσσηνιακά σταφύλια ξεχωρίζουν από αυτά των άλλων περιοχών για το άρωμα και την γεύση τους και θεωρούνται σήμερα ιδανικά για μια ισορροπημένη δίαιτα.

Τα γευστικά αυτά αρχαία φρούτα προσφέρουν πλήθος ιχνοστοιχείων απαραίτητων γιατί σωστή λειτουργία του οργανισμού και οι ουσίες που περιέχονται στον φλοιό τους θεωρούνται αντιοξειδωτικές (άρα αντικαρκινικές) επιβεβαιώνοντας έτσι τον χαρακτηρισμό τους ως δώρο θεϊκό.