ΜΑΙΟΣ 1825: Η "ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ " ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ

imagesΜια συγκλονιστική έκθεση του Αστυνόμου Κορώνης
Για τη θυσία του Παπαφλέσσα και των συντρόφων του στο Μανιάκι, έχουν γραφτεί πολλά. Το έγγραφο που ακολουθεί, δίνει μια άλλου είδους αυθεντική ιστορική εικόνα για το ζήτημα αυτό. Περιγράφει με απλό αλλά συγκλονιστικό τρόπο την εφιαλτική κατάσταση που επικρατούσε στη Μεσσηνία μετά την καταστροφή στο Μανιάκι και το άκουσμα του θανάτου του Παπαφλέσσα. Να τι έγραφε ο Αστυνόμος της Κορώνης:

Προς το Έξοχον Υπουργείον της Αστυνομίας.

Πληροφορείστε από πολλά μέρη την νέαν δυστυχίαν οπού άρχισε από τις 20, τρεις ώρας της ήμερος ο φρικτός πόλεμος εις το ταμπούρι του αρχιμαντρίτου και καπετάν Κεφάλα και άλλων πολλών Ελλήνων. Οι Άραβες όρμησαν κατ' αυτών και κατέσφαξαν πολλούς και άλλους έπιασαν ζωντανούς.

Εις την 21 άρχισε πόλεμος από το πουρνό και εβάσταζε έως το βράδυ. Οι (Ν) τρέδες1 με τον στρατηγόν Κολιόπουλον και άλλους οπού μαζί του είχε. Δεν εμάθαμε το σωστόν διά να σας πληροφορήσωμεν εις ποίον έμεινεν η νίκη.

Σήμερις εις τας 22, εις την πρώτην ώραν της ημέρας, η καβαλλαρία εκατέβη εις την Βρωμόβρυσην, έβαλαν φωτιά εις στα Σπητάλια, Καρτερόλι, Νησί και εις άλλα μέρη πολλά έπιασαν πολλούς ανθρώπους, γυναίκες, παιδιά και αρκετά ζώα. Τον ένα Μιχάλο τον εσκότωσαν, τον άλλον τον έπιασαν ζωντανόν εις το Νησί.2

Τον Έπαρχον του Νησίου τον εβάρεσε ταμουλάς3 και ετελείωσε. Το Φροντιστήριον οπού ήταν εις Κουτζούκ Μάνη4 εκαταρπάχτηκε με αρκετάς πρεβεζιόνες5. Όλοι οι άνθρωποι εκολλήσαμε τα βουνά, τα δε Σπαρτιατικά κουμάντο έφυγαν όλα εις Καλαμάτα.

Σήμερις τα κάστρα έρριξαν αρκετά κανόνια, τι γίνεται δεν ηξεύραμεν. Εν ενί λόγω κατά το παρόν ο Μεσσηνιακός κόλπος είναι εις τας χείρας των εχθρών. Μένω. Ο ευπειθής πατριώτης

ο Γ(ενικός) Αστυνόμος Κορώνης

Αναστάσιος Σοφιανόπουλος Τη 22 Μαΐου 1825 Πολιανή
Από τους Τούρκους οπού οι καπεταναίοι (έχουν) μαζί τους, πολλά κακά προξενούνται, κάνουν το τζασίτη8 και πολλοί φεύγουν και παν εις τα κάστρα και αν η Σ. Διοίκησις τους το εμπόδιζε δεν ήταν κακό.

Η Πολιανή κλαίει κοινώς διότι μαζί με τον αρχιμαντρίτη εχάθησαν πολλοί. Εις όλα τα χωριά οπού έβαλαν φωτιά, από ένα σπίτι έκαψαν.

(Γενικά Αρχεία του Κράτους -Μινιστέριον Αστυνομίας φακ. 24)

Σημ. 1. "Ντρέδες" ονομάζονταν οι σκληροτράχηλοι και εμπειροπόλεμοι Σουλιμοχωρίτες (Αλβαν. dres: ζαρκάδι), 2. Εννοεί αντίστοιχα τους Μαυρομιχάληδες Πιέρρο (Βοϊδή) και Γεωργάκη, 3. "ταμουλάς": αποπληξία, συγκοπή (τουρκ. damla) και παλιά μεσσηνιακή κατάρα: "μπα που να σουρθεί κακός νταμιλάς!", 4. Η σημερινή Μικρομάνη, 5. "πρεβεζιόνες": τρόφιμα, προμήθειες (ιταλ. provisione, λατιν. προθ. pro και ρ. video:προβλέπω), 6. "τζασίτης": κατάσκοπος (λ. τουρκοπερσική)

"Μνήμων"

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια. Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο!

Υποβολή σχολίου
Δεν θα δημοσιευθεί

Ειδοποίησέ με μέσω e-mail σε απαντήσεις
Συλλαβισμός Συλλαβισμός