Πύλος ημαθόεις

6.   Βολιμίδια (Ελληνιστικοί τάφοι)

Από τους Ελληνιστικούς τάφους που έχουν ανασκαφεί στα Βολιμί-δια, τέσσερις τάφοι, υπό μορφήν ορθογώνιων λάκκων ανοιγμένων στο μαλακό φυσικό πωρόλιθο, αναγνωρίζονται εύκολα μπροστά από τους Μυκηναϊκούς Τάφους 6 και 7 της συστάδος Αγγελοπούλου. Μαζί με τα άφθονα στοιχεία για ευρεία επαναχρησιμοποίηση παλαιοτέρων Μυκηναϊκών τάφων, οι τέσσερις ανεξάρτητοι τετράγωνοι λάκκοι αποτελούν πρόσθετες μαρτυρίες για συστηματική χρήση του χώρου των Βολιμι-δίων ως νεκροταφείου και κατά την Ελληνιστική εποχή, σε συνδυασμό πιθανώτατα με την άσκηση, σε πολλές περιπτώσεις, κάποιας μορφής προγονολατρείας. Εξ5άλλου μια άλλη ομάδα τάφων του 300 π.Χ. περίπου, αποτελούμενη από δύο κεραμοσκεπείς τάφους και ένα μεγάλο ορθογώνιο λάκκο βάθους 2 μ., αποκαλύφθηκε κοντά σε τάφους της συστάδος Κεφαλόβρυσου του Μυκηναϊκού νεκροταφείου. Σε γειτονικό σημείο ήλθε στο φως και εγκατάσταση της ύστερης Ελληνιστικής ή Ρωμαϊκής εποχής που ερμηνεύθηκε αρχικά ως μεταλλουργείο.

7.    Βολιμίδια (Ρωμαϊκό υπόκαυστο)

Το υπόκαυστο (τμήμα Ρωμαϊκού λουτρού) που ανέσκαψε ο Μαρινάτος στα Βολιμίδια, σε μικρή απόσταση από τις συστάδες τάφων Αγγελοπούλου και Βόρια του Μυκηναϊκού νεκροταφείου, είναι το μόνο βέβαιο αρχιτεκτονικό υπόλειμμα από την Ρωμαϊκή Αρχαιότητα που είναι ορατό στην περιοχή.

8.    Ναός Αγίου Δημητρίου (Χώρας)

Βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Χώρας και είναι αφιερωμένος στο Νεομάρτυρα Δημήτριο τον Πελοποννήσιο, προστάτη άγιο της πόλης, του οποίου η μνήμη εορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή των Μυροφόρων.

9.    Καταβόθρα Χώρας

Η είσοδος της σπηλαιώδους Καταβόθρας (καταχωσμένη σήμερα) βρίσκεται μέσα στη Χώρα, σε τόπο με πυκνή βλάστηση, στην Οδό Αριστομένη Κοκκέβη, δίπλα ακριβώς στην Οικία Αρ. 8 και απέναντι από την Οικία Αρ. 13. Πρόκειται για υπόγειο, ουσιαστικά, σπήλαιο μεγάλου μήκους, με αλλεπάλληλους, ακανόνιστους κυκλικούς θαλάμους ("αλώνια"), διαμέτρου έως και 10 μ. Η ανασκαφή του Σπ. Μαρινάτου στα αριστερά της εισόδου του το 1955 έφερε στο φως ποσότητα κεραμεικής της Νεώτερης Νεολιθικής εποχής. Είναι μια από τις αρχαιότερες ομάδες κεραμεικής που γνωρίζουμε από τη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο, οπωσδήποτε η αρχαιότερη από την περιοχή της μεταγενέστερης πρωτεύουσας του Νέστορος.

10.    Οικία Οικογενείας Κοκκέβη

Βρίσκεται μέσα στην κωμόπολη της Χώρας, στην Οδό Νέστορος Αρ. 2, παρά την συμβολή των Οδών Βασ. Παύλου και Νέστορος. Πρόκειται για επιβλητική διπλή οικία με κεραμοσκεπή, αξιόλογο δείγμα της δυτικο-πελοποννησιακής αρχιτεκτονικής των μέσων του 19ου αιώνα.

11.    Μονή Αγίου Δημητρίου (Χώρας)

Βρίσκεται κοντά στην Κάτω Ρούγα της Χώρας και λειτούργησε ως μονή καλογραιών από το 1907 έως το 1979. Ο σημερινός ναός του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, με εφημέριο τον Πατέρα Φώτιο (1993), κτίσθηκε το 1960. Αντικατέστησε παλαιότερο πλινθόκτιστο ναό που καταχώσθηκε.

12.    Γυφτόβρυση

Με το όνομα αυτό είναι από παλιά γνωστή η τριπλή κρήνη, σε χρήση και σήμερα, λίγο έξω από τη Χώρα, στην αριστερή πλευρά του δρόμου, στην πορεία για την Πύλο. Το παλαιότερο τμήμα της είναι το ακραίο δεξιό, όπως μαρτυρεί η επιγραφή με τη χρονολογία κατασκευής της, κάτω από τοξωτό στοιχείο: 1899. ΕΠΙ.ΔΗΜΑΡ.ΑΡΙΣ.ΚΟΚΕΒΗ (επί Δημαρχίας Αριστομένους Κοκκέβη). Το μεσαίο τμήμα της, με τριγωνική (αετωματική) διαμόρφωση, καθώς και το ακραίο αριστερό, φαίνονται μεταγενέστερες προσθήκες.

13.    Καβελαριά

Η Καβελαριά είναι τοποθεσία στα νοτιοδυτικά της Χώρας, σε κοντινή σχετικά απόσταση από την είσοδο στην κωμόπολη. Στο χώρο αυτό υπήρχε ακμαίος οικισμός, με ζωή από την Παλαιοχριστιανική εποχή έως τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα. Πυκνή κατοίκηση του χώρου κατά τους Βυζαντινούς, ιδιαίτερα, χρόνους διαπιστώνεται από θεμέλια οικιών και επιφανειακά όστρακα αγγείων σε σημεία γύρω από την παλαιά εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στα δεξιά και στην αρχή του παρακαμπτηρίου δρόμου προς το Μυρσινοχώρι.