Πύλος ημαθόεις


Οι πολυάριθμες ομάδες ευρημάτων που ήλθαν στο φως στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της υποδειγματικής ανασκαφής των διαμερισμάτων του ανακτόρου, έδωσαν τη δυνατότητα αναγνώρισης των λειτουργιών των διαφόρων χώρων του ανακτορικού συγκροτήματος κατά τον 13ο αιώνα π.Χ.
Το ανακτορικό συγκρότημα του Εγκλιανού αποτελείται από τέσσερα κυρία κτήρια (το Νοτιοδυτικό, το Κεντρικό, το Βορειοανατολικό και την Αποθήκη. Οίνου), καθώς και ορισμένα μικρότερα κτίσματα. Παρουσιάζει διάφορες αρχιτεκτονικές φάσεις. Οσον αφορά στον τρόπο οικοδόμησης των κτηρίων του Ανακτόρου, είναι απόλυτα εξακριβωμένο ότι έγινε άφθονη χρήση του ξύλου, τόσο για τις ξυλοδεσιές μέσα στους πέτρινους ή πλίνθινους τοίχους, όσο και για τους κίονες (ραβδωτούς ή απλούς), τα θυρώματα, τα φατνώματα και τις στέγες. Οι όψεις των εσωτερικών τοίχων ήταν συστηματικά επιχρισμένες με ασβεστοκονίαμα που στους σπουδαιότερους χώρους έφερε νωπογραφίες. Από ασβεστοκονίαμα ήταν, ακόμη, τα δάπεδα των κυρίων αυλών και των περισσοτέρων διαμερισμάτων του Ανακτόρου. Αρκετά από τα δάπεδα, όπως αυτά του Μεγάρου (4-6 στην κάτοψη στη σελ. 13 ), είχαν γραπτές διακοσμήσεις.
ba_apopsi
Εικ. 2. Επάνω Εγκλιανός, Ανάκτορο Νέστορος. Σχεδιαστική αναπαράσταση της βορειοανατολικής πρόσοψης του Ανακτόρου, με τον Πυλώνα 41 (κατά].0. Wright 1984).


Δύο κτήρια, το Νοτιοδυτικό και το Κεντρικό, ήταν διώροφα. Οι επάνω όροφοι, με τοίχους από ωμές πλίνθους, ήταν προσιτοί με κλιμακοστάσια (69,14-15,36).
Πέρα από την απουσία ισχυρών οχυρώσεων για την προστασία του Ανακτόρου, που αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα των προγενεστέρων Κρητικών ανακτόρων, στο ανακτορικό συγκρότημα του Εγκλιανού αναγνωρίζονται πολλά Μινωικά στοιχεία, περισσότερα απ'όσα στα άλλα γνωστά Μυκηναϊκά ανάκτορα. Αποτελούν επιβιώσεις από την Κρητική ανακτορική αρχιτεκτονική των Νεοανακτορικών χρόνων (1700-1400 π.Χ.).

palace_katopsi

3. Επάνω Εγκλιανός. Κάτοψη του Ανακτόρου του Νέστορος (κατά Blegen. Rawson 1966, σχέδιο Ι. Τραυλού).
Νοτιοδυτικό Κτήριο (Southwestern Building)
Κεντρικό Κτήριο (Main Building)
Βορειοανατολικό Κτήριο (Northeastern Building)
Αποθήκη Οίνου (Wine Magazine)
Κάτω Πόλη (Lower Town)

1,    2.Πρόπυλο (εξωτερικό-εσωτερικό)
3.    Εσωτερική αυλή
4.    Πρόστυλη στοά (αρχ. αίθουσα)
5.    Πρόδομος
6.    Αίθουσα Θρόνου ή Κυρίως Μέγαρο (αρχ. δόμος)
7-8  Αρχείο
9     Αποθήκη τροφίμων
10.  Δωμάτιο αναμονής
11.  Προθάλαμος
12.  Πιθανή ΝΔ είσοδος
13.  Διάδρομος
14-15. ΝΔ κλιμακοστάσιο
18-22. Αποθήκες
23,24,32. Αποθήκες ελαίου
25,28,35. ΒΑ διάδρομος
26.  Διάδρομος
27   Βόρεια αποθήκη ελαίου
29   Προθάλαμος
36.  ΒΑ κλιμακοστάσιο
37.  Διάδρομος
38.  Προθάλαμος-Αποθήκη ελαίου
41.  ΒΑ πυλών
42.  Αυλή
43.  Δωμάτιο λουτρού
44.  ΒΑ στοά
45,51,52. ΝΑ διάδρομος
46.  Αίθουσα βασίλισσας
47.  Αυλή
48,49 Διάδρομοι
53.  Αποχωρητήριο54.       ΝΑ κλιμακοστάσιο
55.       Εργαστήριο λιθοξόου
58.       Αυλή
59.       Ανοικτή διάβαση
60.       Αποθήκη τροφίμων
61.       Διάδρομος
63.       Αυλή
64.       Προθάλαμος
65.       Αίθουσα (συμποσίων;)
66.       Μικρός προθάλαμος
67,68.   Αποθήκες τροφίμων
69.       Κλιμακοστάσιο
70.       Διάδρομος
75,79.  Προθάλαμοι
76.       Φωταγωγός
78.       Αουτρό
82.       Αποθήκη Οίνου
88.       Αυλή
91.       Ανοικτή διάβαση
92.       Αυλή, με τετράγωνο βωμό
93.       Ιερό
94.       Προστώο με κιονοστοιχία
95.       Διάδρομος
98.       Αποθήκη
99.       Εργαστήριο
100.     Οπλοθήκη
101.     Δρόμος
102.     Δεξαμενή
104,105.  Αποθήκη Οίνου