Πύλος ημαθόεις

Ρωμαϊκή Εποχή (31 Π.Χ.- μέσα 7ου αιώνα μ.Χ.) - Ελληνορωμαϊκοί Χρόνοι (31 π.Χ.- αρχές 4ου αιώνα μ.Χ.)


Πέρα από σποραδικά επιφανειακά όστρακα αγγείων από διάφορα σημεία που αποτελούν ενδείξεις για οικήσεις στην περιοχή, βεβαιωμένη απόλυτα είναι η εγκατάσταση αλλά και η ταφική δραστηριότητα στο χώρο των Βολιμιδίων. Προς τα νότια, στοιχεία για τη Ρωμαϊκή Πύλο στη χερσόνησο του Κορυφασίου μας δίνει η περιγραφή της πόλης από τον Μικρασιάτη περιηγητή Παυσανία του 2ου αιώνα μ.Χ. (βλ. Βιβλ. IV, Κεφ. 36), με αναφορές στο ιερό της Αθηνάς Κορυφασίας, στο λεγόμενο οίκο του Νέστορος, στον τάφο του Νέστορος, στο σπήλαιο για το σταύ-λισμα των αγελάδων του Νηλέως και του Νέστορος, καθώς και στο γειτονικό τάφο του Θρασυμήδους.

Οι γνώσεις μας για τη Ρωμαϊκή πόλη του Κορυφασίου συμπληρώνονται από τα στοιχεία που έδωσε η ανασκαφή Ρωμαϊκών τάφων στη λιμνοθάλασσα του Διβαρίου και από την κυκλοφορία νομισμάτων των Αυτοκρατορικών χρόνων, με την επιγραφή ΠΥΛΙΩΝ.

Βυζαντινή Εποχή (Μέσα 7ου - 15ος αιώνας Π.Χ.)


Η Βυζαντινή κατοίκηση στην περιοχή που εξετάζουμε εντοπίζεται ιδιαίτερα στη θέση της Καβελαριάς, λίγο έξω από την Χώρα. Μαρτυρίες για ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο κατά τους Βυζαντινούς χρόνους υπάρχουν και από άλλα σημεία: Από τη θέση Δούναβης κοντά στα Βολιμίδια, τον Εγκλιανό και αλλού. Εφυαλωμένα όστρακα αγγείων του 1 Ιου-12ου αιώνα μ.Χ. από τη Βορειοανατολική Είσοδο της ακρόπολης του Εγκλιανού εκτίθενται σε προθήκη της δεύτερης αίθουσας του Μουσείου Χώρας. Στη νοτιώτερη περιοχή, η Πύλος του Κορυφασίου συνεχίζει, στα Βυζαντινά και μεταγενέστερα χρόνια, την ιστορική διαδρομή της, αρχικά ως Αβαρίνος και αργότερα ως Παλαιός Αβαρίνος, Παλαιός Ναβαρίνος και Παλαιοναβαρίνο.