Πύλος ημαθόεις


shemata_cups
Εικ. 28. Χαρακτηριστικά σχήματα αγγείων από χώρους του Ανακτόρου του Νέστορος: Κύλικες (κατά Blegen και Rawson 1966). Μουσείο Χώρας.

Καθοριστικές για την εξέλιξη του τοπικού Μυκηναϊκού πολιτισμού θεωρούνται οι Μινωικές επιδράσεις που είναι εμφανείς στην τοπική τα-φική αρχιτεκτονική, στην κεραμεική και γενικότερα στην τέχνη των πρώτων φάσεων της Μυκηναϊκής εποχής. Οι Μινωικές επιρροές φαίνεται ότι διαχέονταν στην περιοχή, μέσα από το εμπόριο και τις στενές επαφές που είχαν αναπτύξει τα τοπικά κέντρα με τη μεγάλη Μινωική αποικία στο Καστρί των Κυθήρων και την Κρήτη, αλλά και μέσα από την έντονη δραστηριότητα μεμονωμένων Μινωϊτών τεχνιτών ή και ομάδων Μινωϊτών εγκατεστημένων στην περιοχή.
Κατά τις πρώιμες φάσεις της Υστερης Μυκηναϊκής εποχής (1400-1100 π.Χ.) συνεχίζεται αμείωτη η οικοδομική δραστηριότητα στον Εγκλιανό, ιδιαίτερα στο νοτιοδυτικό τμήμα του λόφου. Κορυφώνεται με την ίδρυση του Ανακτόρου των Νηλειδών (του Νηλέως αρχικά και του Νέστορος αργότερα), του οποίου η ακμή καλύπτει τον 13ο αιώνα π.Χ. Το ανάκτορο αυτό φαίνεται ότι κτίσθηκε στη θέση ενός παλαιοτέρου οικοδομήματος ή συγκροτήματος κτηρίων ανακτορικού χαρακτήρα, πιθανά τμήματα του οποίου αναγνωρίζονται σε βαθύτερα στρώματα στον ανασκαμμένο χώρο.
Κατά τον ύστερο 13ο αιώνα π.Χ. τρ Ανάκτορο του Νέστορος αποτελεί το διοικητικό και παραγωγικό κέντρο του βασιλείου της Πύλου, με αυστηρή γραφειοκρατική οργάνωση και σύνθετη λειτουργία. Η οικονομία της Πύλου βασίζεται στη βιοτεχνία, στο εμπόριο, στην κτηνοτροφία και στη γεωργία, με κυριότερα προϊόντα το λάδι (κοινό και αρωματικό), το μαλλί, τα υφάσματα και τα δέρματα. Ιδιαίτερα σημαντικός τομέας της ανακτορικής οικονομίας είναι η εξειδικευμένη παραγωγή και διακίνηση διαφόρων ελαίων και μύρων. Το πλήθος των επαγγελμάτων που αναφέρονται στα κείμενα των πινακίδων της Γραμμικής Β του Ανακτόρου μαρτυρεί τον συστηματικό καταμερισμό της εργασίας.