Πιλοτικό πρόγραμμα έξυπνων καρτών (smart cards) για τους ασφαλισμένους του ΤΥΔΚΥ

smartcard_400Με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Δ. προωθείται πιλοτικό πρόγραμμα έξυπνων καρτών (smart cards) για τους ασφαλισμένους του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) στον Ο.Π.Α.Δ. και τους παρόχους Υπηρεσιών Υγείας στο Νομό Κορινθίας.

Τα οφέλη σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στα γραφεία του Ο.Π.Α.Δ. την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 αλλά και τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε συνολικά είναι:

  • Εξοικείωση του οργανισμού και των ασφαλισμένων με μια τεχνολογία που συνιστά το βέβαιο επόμενο βήμα για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών στην Κοινωνική Ασφάλιση.

  • Επικαιροποίηση του Μητρώου Ασφαλισμένων του Οργανισμού και διασφάλιση της συνεχούς ενημέρωσής του ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής και μόνιμη ακρίβειά του.

  • Αυτόματο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας του ασφαλισμένου, που σημαίνει κατάργηση της ανάγκης για ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων και άρα της αναγκαστικής προσέλευσης πολλών ασφαλισμένων στα γραφεία του οργανισμού.

  • Ισχυρότερη διασφάλιση της παρουσίας του ασφαλισμένου στα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας, με μείωση της δυνατότητας πλαστής συνταγογράφησης.

  • Διασφάλιση της υγείας των ασφαλισμένων μέσω της πληροφόρησης για αλλεργίες, ομάδα αίματος κ.λπ., πληροφορίες που συχνά απουσιάζουν την κρίσιμη στιγμή. Το βήμα αυτό θα πρέπει να ειδωθεί ως ένα θεμέλιο για την επέκταση των καταγραφόμενων πληροφοριών περί την υγεία του ασφαλισμένου, με απώτερο σκοπό τη διεύρυνση της δυνατότητας καταγραφής πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, κάτι που ξεπερνά τις σημερινές αρμοδιότητες του Οργανισμού.

  • Συλλογή στοιχείων για την κινητικότητά του υπό εξέτασιν πληθυσμού στο πλέγμα της παροχής υπηρεσιών υγείας, αφού κάθε παρουσία σε κάθε σημείο θα καταγράφεται. Αυτό είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την κατανόηση της πλοήγησης των ασφαλισμένων στο σύστημα υγείας στην πράξη και την κατάλληλη προσαρμογή των πολιτικών υγείας.

  • Αυτοματοποίηση και εκσυγχρονισμός των επιχειρησιακών σχεδίων του Οργανισμού με καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και μείωση του λειτουργικού κόστους.

Αναλυτικά στοιχεία για το Πιλοτικό Πρόγραμμα Έξυπνων Καρτών (SMART CARDS) για τους Ασφαλισμένους του Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. και παρόχους υπηρεσιών Υγείας στο Νομό Κορινθίας μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (http://www.poeota.gr) στην κατεύθυνση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Π.Α.Δ. (Σελίδες 43 έως 48).

Η συνολική παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, στις 7.00 το απόγευμα, στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου (Κολοκοτρώνη & Δαμασκηνού – Κτίριο Πανεπιστημίου), στην οποία καλούνται να παραβρεθούν οι Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας στο Νομό Κορινθίας αλλά και των γειτονικών περιοχών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                                         Γιάννης Τσούνης