Πλούσιες Χώρες Φτωχοί Λαοί...

Πώς να μην ντρέπομαι; ....μα να, που ήρθε κι η σειρά μας!