Οι νέες μισθολογικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις για το Δημόσιο Τομέα:

Βάσει του ν. 4093/2012, Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 
Τα στοιχεία αναφέρονται στις κυριότερες μισθολογικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που εισήγαγε ο νέος νόμος 4093/2012 για
τους δημοσίους υπαλλήλους.

(Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων:
Γιάννης Μπαλάγκας, εξωτερικός συνεργάτης του Κοινωνικού Πολύκεντρου).


Καταργούνται από 1-1-2013 τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας όλων των δημοσίων υπαλλήλων.
Αναστέλλεται μέχρι 31-12-2016, η χορήγηση των κινήτρων επίτευξης στόχων και επίτευξης δημοσιονομικών στόχων στους υπαλλήλους του δημοσίου, τον ΟΤΑ και των άλλων υπαλλήλων των ΝΠ που μισθοδοτούνται με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου (4024/2011).
Αναστέλλεται από 31-10-2012 μέχρι 31-12-2016 η σταδιακή περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) από τις αποδοχές όσων υπαλλήλων προέκυψε με την ένταξή τους στο νέο μισθολόγιο.

Οι κυριότερες συνταξιοδοτικές αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος 4093/2012:
Για όσους όμως θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) από 1/1/2013 και μετά, το όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνεται στο 67ο έτος για πλήρη σύνταξη και για μειωμένη σύνταξη στο 62ο έτος της ηλικίας. τους. Μέχρι τώρα ήταν το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1-1-2013 και μετά και για μειωμένη το 60ό έτος.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ΑΔΕΔΥ