Το βίντεο που η Γερμανία απαγορεύει να προβληθεί ως "πολιτικά επιζήμιο"