Ευρωβουλή: ΕΝΤ αντί ΔΝΤ

Αστοχίες της τρόικας στον οικονομικό σχεδιασμό και στις προτάσεις πολιτικής επισημαίνει το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεση αξιολόγησης των ενεργειών της στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο. Επισημαίνει κίνδυνο χρεοκοπίας για τη χώρα μας. Προτείνει αντικατάσταση της τρόικας με ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας και δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ΕΝΤ).

Το Ευρωκοινοβούλιο, στην έκθεσή του που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια την Πέμπτη, επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν οι «τρόικες» σε θέματα δημοκρατικής νομιμοποίησης των αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ζητήματα διαφάνειας, αλλά και στον συχνά ανεπαρκή συντονισμό μεταξύ της ΕΕ, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ.

Για την Ελλάδα, επισημαίνονται ο κίνδυνος χρεοκοπίας και μη βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών, λόγω της συνεχούς μείωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και του δημοσιονομικού εκτροχιασμού στα χρόνια πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Η έκθεση αναφέρει ότι «η προβληματική κατάσταση στην Ελλάδα οφειλόταν επίσης και στη στατιστική απάτη στα χρόνια πριν από την έναρξη του προγράμματος», σημειώνοντας, ωστόσο, την αποφασιστική δράση της κυβέρνησης για ανεξαρτητοποίηση της Εθνικής Στατιστικής Αρχής τον Μάρτιο του 2010.

Παράλληλα, ασκείται κριτική για αστοχίες και αδικίες στον επιμερισμό του κόστους.

Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η άνευ προηγουμένου δημοσιονομική προσαρμογή που επιτεύχθηκε στη χώρα, χάρη στις θυσίες των Ελλήνων και στον μεγάλο αριθμό διαρθρωτικών αλλαγών που υλοποιούνται.

Ευρωπαϊκός μηχανισμός εποπτείας αντί για τρόικα

Το Ευρωκοινοβούλιο, στην έκθεσή του, τονίζει ότι η δημιουργία του σχήματος της τρόικας ήταν αναπόφευκτη στην πρώτη φάση της κρίσης, λόγω της απουσίας κατάλληλων μηχανισμών και κατάλληλων πολιτικών στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις, με στόχο τη σταδιακή κατάργηση των σχημάτων τύπου τρόικας και την αντικατάστασή τους με έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας, όπως επίσης τη μετεξέλιξη των σημερινών μνημονίων σε προγράμματα που θα υπάγονται πλήρως στο κοινοτικό σύστημα και θα είναι συμβατά με το κοινοτικό δίκαιο, το κοινοτικό κεκτημένο και τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ (Ευρώπη 2020).

Το Ευρωκοινοβούλιο ζητεί τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, το οποίο θα αναλάβει σε συνδυασμό με τον ESM την ευθύνη της χρηματοδότησης, αλλά και της εποπτείας χωρών που εντάσσονται σε πρόγραμμα προσαρμογής.