Φόρος τιμής στον Carl και την Elizabeth Blegen

A Colloquium Organized by the American School of Classical Studies at Athens and the J. F. Costopoulos Foundation
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΚΑΙ  ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Carl W. Blegen first came to the American School of Classical Studies at Athens in 1910. He wanted to continue his studies in Greek classics “with the inspiration that comes from being on the spot.” Elizabeth D. Pierce came in 1922 “to study material at firsthand for [her] teaching.” Two years later, in 1924, they were married and chose Athens for their permanent home.  Their house on Ploutarchou 9, which they shared with archaeologists Bert and Ida Hill, became “a symbol to generations” of Americans who studied ancient and modern Greece.  Originally bequeathed to the American School, the Blegen House on Ploutarchou 9 has been the home to the J. F. Costopoulos Foundation since 2008.To honor the Blegens, the American School of Classical Studies at Athens and the J. F. Costopoulos Foundation organize a colloquium at Cotsen Hall, Anapiron Polemon 9, Athens, on May, 31, 2013.

This colloquium aims to present less well known aspects of the couple’s life and interests in Greece, in addition to remembering Carl Blegen’s contributions to prehistoric archaeology (from his early years in Corinthia, to the re-opening of Schliemann’s excavations at Troy in the 1930s, and, finally, to the discovery of the Palace of Nestor at Pylos in the 1950s and 1960s). Papers will be presented by academic researchers from Europe and the USA. The language of the colloquium will be both English and Greek. The colloquium will be open to the public.

Ο Carl W. Blegen ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ως μέλος της Αμερικανικής Σχολής, το 1910. Επιθυμία του ήταν να συνεχίσει τις κλασικές σπουδές του στον ελληνικό χώρο, θεωρώντας ότι η άμεση επαφή με τις αρχαιότητες θα τον τροφοδοτούσε με περίσσεια έμπνευση.  Η Elizabeth D. Pierce ήρθε στην Ελλάδα το 1922 για να μελετήσει απευθείας αρχαιότητες για τη διδασκαλία της. Δύο χρόνια αργότερα, το 1924, παντρεύτηκαν και επέλεξαν την Αθήνα ως τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Το σπίτι τους στην οδό Πλουτάρχου 9, που μοιράζονταν από κοινού με το, επίσης, ζεύγος αρχαιολόγων, Bert και Ida Hill, έγινε σύμβολο για γενιές Αμερικανών, που μελετούσαν την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Η οικία Blegen, επί της Πλουτάρχου 9, η οποία αρχικά κληροδοτήθηκε στην Αμερικανική Σχολή, στεγάζει από το 2008 το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Προς τιμήν του ζεύγους Blegen, η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στις 31 Μαΐου του 2013 στο  Cotsen Hall στην οδό Αναπήρων Πολέμου 9 στην Αθήνα.

Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιάσει λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής και των ενδιαφερόντων του ζεύγους στην Ελλάδα, καθώς και να αναδείξει το μέγεθος της συμβολής του Carl Blegen στην προϊστορική αρχαιολογία (από τις πρώτες ανασκαφές του στην Κορινθία, μέχρι την επανέναρξη των ανασκαφών του Σλήμαν στην Τροία και τελικά την ανακάλυψη του ανακτόρου του Νέστορα στην Πύλο τις δεκαετίες του 1950 και 1960). Οι ανακοινώσεις θα δοθούν από Ευρωπαίους και Αμερικανούς ερευνητές. Η γλώσσα του συνεδρίου θα είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. Η ημερίδα θα είναι ανοικτή για το κοινό.

Abstracts - Περιλήψεις

Φωτογραφικό Άλμπουμ από την Εκδήλωση

blegen2_400

blegen7
blegen1
blegen11
blegen12
anaskafes
anaskafes team
blegen3
blegen6
blegen8
blegen5
museum67
mihos
museum st
blegen9
blegen4
blegen2
blegen13
anaskafes team2
museum