Μουσείο Αίθουσα Β

Η δεύτερη αίθουσα του Μουσείου περιέχει, αποκλειστικά, ευρήματα από χώρους του ανακτορικού συγκροτήματος και από άλλα σημεία του λόφου του Εγκλιανού. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες εκθεμάτων στη μακρόστενη αυτή αίθουσα είναι οι διάφορες ομάδες αγγείων και οι τοιχογραφίες.
Ορισμένα ενδιαφέροντα ευρήματα στην αίθουσα αυτή εκτίθενται έξω από τις προθήκες. Σ'αυτά περιλαμβάνονται:

image
□    Μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία, ακόσμητα και γραπτά, ανάμεσα τους πίθοι, αμφορείς και πιθαμφορείς, από τα Δωμάτια 32, 38 και 43 του Ανακτόρου.
□    Ενας μεγάλος λίθινος λύχνος με ανάγλυφη σπειροειδή διακόσμηση, προερχόμενος από τον Διάδρομο 61 (Εικ. 16).
□    Μια πήλινη τράπεζα προσφορών παραδοσιακού Μινωικού τύπου, επιχρισμένη με κονίαμα. Βρέθηκε δίπλα στη μεγάλη κυκλική εστία στην Αίθουσα του Θρόνου (6) και πρέπει να ήταν προορισμένη για τις βασιλικές προσφορές. Στην Πελοποννησιακή περιοχή, λατρευτικά σκεύη του τύπου αυτού είναι γνωστά από θολωτό τάφο στο Ρούτση Μυρσινοχωρίου και τις Μυκήνες.

leuki_thea
Επάνω Εγκλιανός, Ανάκτορο Νέστορος. Η τοιχογραφία της "Λευκής θεάς", από επίχωση στη βορειοδυτική πλαγιά του λόφου (κατά Lang 1969, σχεδιαστική συμπλήρωση από τον Pietde Jong). Μουσείο Χώρας.


Σε δύο ανεξάρτητες προθήκες στο μεσαίο χώρο της αίθουσας ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει, μεταξύ άλλων, επιτυχή εκμαγεία ορισμένων από τις καλλίτερα διατηρημένες πήλινες πινακίδες με επιγραφές στη Γραμμική Β Γραφή καθώς και μικρές αναθηματικές κύλικες από το Αρχείο του Ανακτόρου. Επίσης, χαρακτηριστικά όστρακα αγγείων διαφόρων περιόδων από διερευνητικές ανασκαφικές τομές σε διάφορα σημεία του ανακτορικού λόφου.

kinigi_elafiou
Επάνω Εγκλιανός, Ανάκτορο Νέστορος. Τοιχογραφία με παράσταση κυνηγού και ελαφιού, από την επίχωση του Δωματίου 43 (κατά Lang 1969, ζωγραφική αναπαράσταση από τον Pietde Jong). Μουσείο Χώρας.

leukos_mauros_skilos
Επάνω Εγκλιανός, Ανάκτορο Νέστορος. Τοιχογραφία με παράσταση λευκού και μαύρου σκύλου, από την επίχωση του Δωματίου 43 (κατά Lang 1969, ζωγραφική αναπαράσταση από τον Pietde Jong). Μουσείο Χώρας.


Σε τέσσερις μεγάλες και σε δύο μικρότερες προθήκες της αίθουσας παρουσιάζονται πολλά αντιπροσωπευτικά δείγματα χρηστικής κεραμει-κής από αποθήκες και άλλα διαμερίσματα του Ανακτόρου. Στο εκτεθειμένο κεραμεικό υλικό επικρατούν οι αμφορείς (ψευδόστομοι ή άλλοι), οι πρόχοι, οι κύλικες, τα κύπελλα, οι αρύταινες και οι χύτρες, σε διάφορα μεγέθη και ποικιλίες

image


Τα επιλεγμένα κομμάτια από τις ζωηρόχρωμες ανακτορικές νωπογραφίες στη δεύτερη αίθουσα, είναι διευθετημένα σε τέσσερις προθήκες, δύο σε κάθε πλευρά της αίθουσας (Προθ. 18, 17, 11, 12) και συνοδεύονται από τις αντίστοιχες ζωγραφικές αναπαραστάσεις του Piet de Jong, ζωγράφου των ανασκαφών του Εγκλιανού.
Στην πρώτη προθήκη (Προθ. 18), στην αριστερή, όπως εισερχόμε-θα, πλευρά της αίθουσας εκτίθενται σπαράγματα τοιχογραφιών από την επίχωση στη νοτιοδυτική πλευρά του λόφου του Εγκλιανού που αποδίδουν: Ανδρικές μορφές, ανδρικά κεφαλή, κεφαλή θεάς, γνωστής ως "Λευκής Θεάς" , ζωφόρο με ναυτίλους και ζωφόρο με γαλάζια πουλιά.

Παρουσιάζεται ακόμη ένα κομμάτι προερχόμενο από λάκκο στο δάπεδο της Αποθήκης Οίνου που απεικονίζει ταυροκαθάπτη (ταυρομάχο). Αποτελεί προφανώς μέρος μεγαλύτερης σύνθεσης με θέμα το πατροπαράδοτο Μινωικό θρησκευτικό αγώνισμα των ταυροκαθαψίων. Στην Ηπειρωτική Ελλάδα, βλέπουμε το θέμα αυτό να επαναλαμβάνεται σε τοιχογραφίες από την Τίρυνθα και τον Ορχομενό, σε γραπτή πήλινη λάρνακα από την Τανάγρα Βοιωτίας, σε σφραγιδόλιθους (Μυκήνες, Θήβα, Διμήνι) και σε πήλινο ειδώλιο (Ιερό Μεθάνων).

image


Στην επόμενη προθήκη (Προθ. 17) στην ίδια πλευρά, εκτίθενται θραύσματα τοιχογραφιών με διαφορετικά θέματα. Περιλαμβάνουν ρόδακες και ταινίες (από την Κλίμακα 54), πολεμική σκηνή (από τον Προθάλαμο 64), θέμα ιδιαίτερα αγαπητό στη Μυκηναϊκή τέχνη και λυρωδό (από την Αίθουσα του Θρόνου). Στην τοιχογραφία του λυρωδοά εικονίζεται νέος με μακρύ ποδήρες ένδυμα. Παίζει πεντάχορδη λύρα και είναι καθισμένος σε βράχο, έχοντας μπροστά του ένα μεγάλο περιστέρι. Παραλληλίζεται από μορφή λυρωδού με πουλιά, επάνω σε πήλινη πυξίδα του πρώιμου 13ου αιώνα π.Χ. από θαλαμωτό τάφο στο Καλάμι Χανίων. Ισως πρόκειται για κεντρική μορφή του Κρητομυκηναϊκοά μυθολογικού κύκλου που αποτέλεσε το πρότυπο του Απόλλωνα ή του Ορφέα. Θα μπορούσε να ταυτισθεί και με τον Θάμυρι, περιώνυμο μουσικό της τοπικής μυθολογίας, τον οποίο κατέστρεψαν οι Μούσες (Βλ. Ιλιάδα Β 594-600).
Στην πρώτη προθήκη (Προθ. 11) στη δεξιά πλευρά της αίθουσας, παρουσιάζονται κομμάτια τοιχογραφιών από την επίχωση του Δωματίου 43 με λευκούς και μαύρους σκύλους, κυνηγό και ελάφι, καθώς και άλλη σκηνή κυνηγιού (Εικ. 21, 22). Εκτίθενται επίσης τμήματα τοιχογραφίας από την Αίθουσα της Βασίλισσας (46) στην οποία αποδίδονται γρύπες συνοδευόμενοι από λέοντες.

halkino_maxairi
Εγκλιανός, Θολωτός Τάφος Βαγενά. Χάλκινη φιάλη, χάλκινο μαχαίρι και αντικείμενα με έκτυπες διακοσμήσεις, από χρυσό, άργυρο και χαλκό (κατά Blegen κ. ά. 1973, σχέδια με συμπληρώσεις, των Η.Α. Shelley και Α. C. Evans). Μουσείο Χώρας.

kingi_elafiou
Εγκλιανός, Θαλαμοειδής Τάφος Κ-2. Σκηνή κυνηγιού (με κυνηγό, ελάφι και σκύλους) επάνω σε κρατήρα του. 12ου αιώνα π.Χ. από το δρόμο του τάφου (κατά Blegen κ.ά. 1973, ανάπτυγμα διακόσμησης από τονPiet dejong). Μουσείο Χώρας. Πρβλ. τοιχογραφίες στις Εικ. 21, 22


Οι γρύπες, πτερωτοί ή άπτεροι, είναι φανταστικά ιερά ζώα του Κρητομυκηναϊκού κόσμου, με σώμα λιονταριού και κεφάλι αετού (Εικ. 19, 5, 10, 26). Ο συνδυασμός γρυπών και λεόντων μας είναι γνωστός και από τον τοιχογραφικό διάκοσμο του δεξιού τοίχου της Αίθουσας του Θρόνου (6) του Ανακτόρου. Στην τοιχογραφία της περίφημης Αίθουσας του Θρόνου της Κνωσού (του 1400 π.Χ. περίπου) δύο αντιθετικοί γρύπες είναι οι μόνοι φύλακες του θρόνου.

image


Στην επόμενη, τέλος, προθήκη (Προθ. 12) της ίδιας πλευράς της αίθουσας είναι εκτεθειμένα θραύσματα τοιχογραφιών στις οποίες εικονίζονται:
Q   Ανδρικές μορφές (από τον Πρόδομο του Μεγάρου). □   Ανδρας που οδηγεί σκύλους και άλλοι που κρατούν τριποδικούς λέβητες (από τον Διάδρομο 48), ανάλογους με αυτούς που αποδίδονται σε παλαιότερη μικρογραφική τοιχογραφία από τον οικισμό της Αγίας Ειρήνης στην Κέα (πρβλ. και "πινακίδα των τριπόδων", στην Εικ. 18). Ο    Ζωφόρος με ναυτίλους (από το εσωτερικό Πρόπυλο).

H  Πρόσοψη-πρόπυλο με καθιστές αντικριστές σφίγγες στη στέγη (από το εσωτερικό Πρόπυλο), που φέρνουν στο νού ζεύγη αντικριστών σφιγγών επάνω σε ελεφάνπνη κυλινδρική κοσμηματοθήκη   . από τη Θήβα, σε ελεφάντινο πλακίδιο από την Οικία των Σφιγγών στις Μυκήνες και σε χρυσό δακτυλίδι από τον Θαλαμωτό Τάφο 55 στην ίδια περιοχή. Q    Πρόσοψη κτηρίου με ιερά κέρατα (κέρατα καθοσιώσεως), από την αυλή νοτίως του Προπυλου. Το ζεύγος των κεράτων του ιερού ταύρου είναι ένα από τα δύο βασικώτερα Μινωικά λατρευτικά σύμβολα, με σποραδικές εμφανίσεις και στη Μυκηναϊκή Ελλάδα. Ζεύγος λίθινων κεράτων από χώρο του Ανακτόρου του Εγκλιανού έχει την ευκαιρία να δει ο επισκέπτης στην τρίτη αίθουσα του Μουσείου.